2 0 3 5 2 0 3 5 2 0 3 5
o čo tu ide a kto za tým stojí |
o čo tu ide a kto za tým stojí |

Práve ste si pozreli výstupy z projektu, ktorý bol zameraný na podporu a posilnenie postavenie mládeže v spoločnosti a zisťovanie ich vízií, ako by chceli, aby vyzerala budúcnosť v roku 2035. 

Z metodologického pohľadu bol realizovaný dotazníkový prieskum “pohnoj svoju budúcnosť” a rozhovory s expertmi. Na základe toho bola vybraná výskumná otázka “Ako budú vyzerať zdravé vzťahy v roku 2035”.

Nasledovalo hlbšie ponorenie do témy a realizácia kvalitatívneho prieskumu, čo všetko v súčasnosti ovplyvňuje vzťahy a duševné zdravie mladých ľudí a aké sú predikcie na rok 2035 a pod.

Bolo zrealizovaných niekoľko participatívnych workshopov s mladými ľuďmi v Bratislave a Bruseli. S nimi boli zozbierané vízie vzťahov budúcnosti. To tvorilo základ na vytvorenie 7 princípov sveta v roku 2035, v ktorom fungujú zdravé vzťahy. Na vzťahy bolo nazerané z troch perspektív- rodinné vzťahy, vzťahy rovesnícke a romantické a komunitné vzťahy.

O niečo neskôr medzinárodná slovensko-belgická skupina mladých ľudí diskutovala o  princípoch a modelovali svet budúcnosti v detailoch tzv. protópiu. Počas 5 dní sa vytvorili 3 krátke videá, ktoré zachytávajú svet budúcich vzťahov tak, ako ich vidia mladí ľudia. Tieto videá sú vytvorené za účelom provokovať od individuálnej reflexie až spoločenskú diskusiu.

Projekt bol finančne podporený z programu Erasmus+.

YouthWatch

je slovenské občianske združenie expertov a nadšencov pre oblasť na práce s mládežou. Našim poslaním je prispievať k zvyšovaniu kvality práce s mládežou a mládežníckej politiky sledovaním trendov, prinášaním inovácií a rozvojom mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú.

YouthWatch

je slovenské občianske združenie expertov a nadšencov pre oblasť na práce s mládežou. Našim poslaním je prispievať k zvyšovaniu kvality práce s mládežou a mládežníckej politiky sledovaním trendov, prinášaním inovácií a rozvojom mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú.

BRUSSELAVENIR

je sociálno-umelecký občiansky lab, ktorý vytvára príbehy budúcnosti s a pre Bruselčanov. Prostredníctvom hravého participatívneho procesu rozmýšľania nad budúcnosťou, kolektívnej imaginácii a rozprávania príbehov spájajú ľudí, organizácie a sektory okolo konkrétnych tém. Cieľom je vyvolať predstavivosť a konverzáciu, vzbudiť túžbu po spravodlivejšom a udržateľnej budúcnosti pre Brusel a aktivizovať občanov, aby v tom prevzali aktívnu úlohu.

BRUSSELAVENIR

je sociálno-umelecký občiansky lab, ktorý vytvára príbehy budúcnosti s a pre Bruselčanov. Prostredníctvom hravého participatívneho procesu rozmýšľania nad budúcnosťou, kolektívnej imaginácii a rozprávania príbehov spájajú ľudí, organizácie a sektory okolo konkrétnych tém. Cieľom je vyvolať predstavivosť a konverzáciu, vzbudiť túžbu po spravodlivejšom a udržateľnej budúcnosti pre Brusel a aktivizovať občanov, aby v tom prevzali aktívnu úlohu.