2 0 3 5 2 0 3 5 2 0 3 5

Virtuálne videná

Jedného dňa v roku 2035 stojí dievča “Vee” pred ťažkým rozhodnutím: opustiť Zem a odísť žiť do digitálneho sveta. Rozhodnúť sa pre život v metaverse je lákavé, ale po odchode sa už nedá vrátiť. Snímok prostredníctvom poetického rozprávania odráža vnútorný hlas hlavnej hrdinky a dáva nám nahliadnuť do motivácií, ktoré ju vedú ku konečnému rozhodnutiu. 

Date:
Category: